Turkcell Grup'ta Çalışmak

İşe alımlarımızda, Turkcell Grup kurum kültürüne ve pozisyona özel yetkinliklere sahip en uygun adayı Turkcell Grup’ a kazandırmayı hedefleriz.


  • İşe alımlarımızda, Turkcell Grup kurum kültürüne ve pozisyona özel yetkinliklere sahip en uygun adayı Turkcell Grup’a kazandırmayı hedefleriz. 
  • Şirketimize yapılan tüm başvurular Turkcell Grup veri tabanına kaydedilir. Açık pozisyonlar için bu veri tabanından veya danışmanlık şirketleri ile ortak çalışmalar yürütülerek gerekli niteliklere uyan adaylardan bir havuz oluşturulur ve işe alım süreci başlatılır. 
  • İşe alım sürecimizde bütün adaylarımız, pozisyona göre fonksiyonel yetkinliklerin yanı sıra temel yetkinliklerimiz olan; yenilikçi bakış açısı, öğrenme çevikliği, iletişim, iş birliği, vizyon sahibi olma, analitik düşünme, zorluklarla başa çıkma, sonuç odaklılık ve nitelikli karar alma yetkinlikleri ile değerlendirilir. Kurum kültürü ve değerlerimize uygunluk, sürecin tümünde dikkate aldığımız en önemli kriterlerdir. Yönetsel pozisyonlarımız için temel yetkinliklerle birlikte, ekip geliştirme yetkinliği de aranır. Yetkinlikler ile beraber adayların mesleki ilgi alanları ve teknik bilgileri de değerlendirilir. 
  • İşe alım uzmanlarımız adaylarla pozisyonun ilgili yöneticilerinin de katıldığı en az iki görüşme yapar. Adaylarda iletişim becerileri, analitik düşünce, takım çalışmasına yatkınlık vb. yetkinlikler bazında adaylar değerlendirilir.
  • Seçme ve yerleştirme sürecinde, açık pozisyonlarımızın niteliklerine göre "Değerlendirme Merkezi" çalışmaları da uygulanır. Çeşitli simülasyon araçları kullanılarak, adayların profesyonel hayattaki tutum ve davranışları gözlemlenir. 
  • Görüşmeler sonucunda olumlu bulunan adaylar için referans araştırması yapılır. Bu süreçleri olumlu olarak tamamlayan adaylara işe alım ekibimiz tarafından iş teklifi yapılır.
  • Görüşmeler sonucunda mevcut pozisyonda değerlendirilemeyen adayların başvuruları, başka pozisyonlarda değerlendirilmek üzere bir yıl boyunca veri tabanında saklanır ve takip edilir. Tüm adaylar işe alım süreci sonucu ile ilgili bilgilendirilir. 
  • Aramıza katılmak için tıklayınız​.
Yükleniyor