İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Turkcell Grup değerlerimizin ve İK uygulamalarımızın temelinde, insana, dolayısıyla çalışanlarımıza verdiğimiz değer yer alır.

 • Turkcell Grup değerlerimizin ve İK uygulamalarımızın temelinde, insana, dolayısıyla çalışanlarımıza verdiğimiz değer yer alır.
 • Turkcell Grup çalışanlarının sağlık, güvenlik ve mutluluğu, stratejik hedeflerimiz olan büyüme, karlılık ve yeni fırsatlar yaratma odağımızın ayrılmaz bir parçasıdır.
 • Turkcell Grup, çalışanının sağlığı ve güvenliği konusunda yasal yükümlülükleri yakından takip ederek hayata geçirir; düzenli olarak denetler ve uygunluğunu kontrol eder.
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda proaktif bir yaklaşım sergileyerek, riskleri önceden tespit eder ve sürekli gelişim bakış açısı ile önleyici faaliyetlerde bulunarak Büyük Turkcell Grup Ekosisteminin mutlu, sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar.
 • Turkcell Grup, sağlık ve güvenlik konularında, çalışanlarına verdiği eğitimlerle ayrıca rehberlik etmekte, çalışan katılımının güvenlik kültürü üzerindeki önemi açısından birbirleriyle ve yöneticileriyle sürekli iletişim kurmalarına destek vermektedir. 
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince Turkcell Grup bünyesindeki, 50’den fazla çalışanı olan iş yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları faaliyet göstermektedir. Kurullar, çalışanları için Sağlık ve Güvenlik konularında karar alıcı rol oynarlar.
  Kurullar bünyesinde;
  • İşveren vekili
  • İSG Uzmanı
  • İşyeri hekimi
  • Çalışan temsilcileri yer almaktadır.
  • 2013 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği' ne yönelik olarak toplam 39.168 adam-saat eğitim verilmiştir. 
 • Tu​rkcell Grup ,6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereklerini temel alarak ‘Hayata Dair Her Alanda Herkes İçin Sağlık Herkes İçin Güvenlik ‘ sloganını benimsemektedir. Bu kapsamda, çalışanlarının iş hayatına ait süreçlerine ek olarak sosyal yaşamlarındaki süreçleri de dikkate almaktadır. Turkcell Grup’a özgü İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün sürekliliği için tüm kademelerdeki çalışanlarının katılımı ve gerekli kaynakların tahsisi ile çalışmalarına devam etmektedir.
Yükleniyor