Güvenli İnternet

Güvenli İnternet Hizmeti uygulamasının hukuki dayanağı nedir?
Güvenli İnternet Hizmeti uygulamasının hukuki dayanağı nedir?

​Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin “İnternetin güvenli kullanımı” başlıklı 15. maddesi, tüm internet servis sağlayıcılara internetin güvenli kullanımına yönelik ücretsiz, alternatif hizmet sunma yükümlülüğü getirmektedir.

Yükleniyor