Numara Taşıma

Sabit numara taşınabilirliğinde kullanılan tanımlar nelerdir?
Sabit numara taşınabilirliğinde kullanılan tanımlar nelerdir?

Alıcı şebeke: Müşterinin geçiş yapmak istediği operatör
Verici şebeke: Müşterinin ayrılmak istediği operatör
Coğrafi Numara: Ulusal numaralandırma plânında rakamları coğrafi anlam taşıyan (belli bir il veya bölgeye ait olan)ve şebeke sonlanma noktasına çağrının yönlendirilmesini sağlayacak şekilde yapılandırılan numaralardır.
Coğrafi olmayan Numara: Ulusal numaralandırma plânında rakamları coğrafi anlam taşımayan (belli bir il veya bölgeye ait olmayan) numaralardır.
Kaynak: Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu

Yükleniyor