Turkcell Ön Muhasebe

Stok Bakiyeleri Takip Edilebilir mi?
Stok Bakiyeleri Takip Edilebilir mi?

​Stok kartı tanımlanmış stok için manuel veya irsaliye/fatura muhasebeleşmesiyle oluşan stok hareketleri sonucu, o stokta kalan bakiyeyi depo bazında gösteren alt modüldür. Stok Bakiyeleri bu alt modül altında takip edilebilir.

Yükleniyor