Turkcell Ön Muhasebe

Bilanço Raporunun Amacı Nedir?
Bilanço Raporunun Amacı Nedir?

  • İşletmenin belli bir tarihteki varlıklarını ve bu varlıkların sağlandığı kaynaklarını gösteren mali bir tablodur.
  • İşletmenin bir dönemine ait finansal ve ekonomik faaliyetlerini gösteren, aktif ve pasif olmak üzere iki tablodan oluşan mali tablodur.

Yükleniyor