Turkcell Ön Muhasebe

Güncel Durum Ekranın Amacı Nedir?
Güncel Durum Ekranın Amacı Nedir?

​Güncel durum ekranı, karmaşık hesaplamaların veya modellerin kısaca özetlenerek görsel unsurlarla gösterimini belirtmektedir. Bu kapsamda, Net Satışlar, Brüt Kar, Faaliyet Karı / Zararı, Net Kar, Brüt Kar / Net Satış Oranı, Toplam Alacak / Borç Oranı, Kur Değerleri, Stoklar, Toplam Alacaklar, Toplam Borçlar, EBIT vb. değerlerinin özetle gösterimi sağlanarak, görsel olarak kolayca algılanabilmesini sağlanmaktadır.

Yükleniyor