Turkcell E-Arşiv

e-Arşiv uygulamasında özel entegratörün rolü nedir?
e-Arşiv uygulamasında özel entegratörün rolü nedir?

  • 397 sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında Başkanlıktan Özel Entegrasyon izni alan mükellefler, bu Tebliğ kapsamında belge düzenlemek isteyen mükelleflere; e-Arşiv faturası düzenleme ve GİB’e gönderilecek e-Arşiv raporu oluşturma, Faturayı mali mühürle onaylama, Zaman damgası kullanma (bu konudaki zorunluluk GİB tarafından şimdilik kaldırıldı) ve elektronik ortamda alıcıya iletme hizmeti verirler.
  • e-Arşiv hizmetini Özel Entegratör sistemi üzerinden alan mükellefler, fatura ve elektronik arşiv raporlarında Özel Entegratörün mali mührünün ve zaman damgasının kullanılmasını talep edebilirler.

Yükleniyor