Turkcell E-Defter

e-Defterin ve beratının Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun şekilde oluşturulması ve saklanması sorumluluğu kimdedir?
e-Defterin ve beratının Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun şekilde oluşturulması ve saklanması sorumluluğu kimdedir?

​E-Defter tutmada kullanılan yazılımların, www.edefter.gov.tr adresinde yayınlanan kılavuzlarda belirtilen format, standartlar ve diğer teknik hususları sağlaması gerekmekle birlikte E-Defteri yasal olarak geçerli, değişmezliğini garanti altına alan, gerekli görülüyorsa yedekli şekilde saklamak ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından talep edildiğinde ibraz etmek mükellefin sorumluluğundadır

Yükleniyor